Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku:
Razem produkty:
Razem
Otrzymacie Jego moc

Otrzymacie Jego moc

naucza:
dr Mary Healy
seria:
Strefa Zero 2018
rodzaj:
format MP4 - dostęp online
długość:
00:49:18
czas dostępu:
365 dni
cena: 5,50

Zainspiruj się, by inspirować innych! Niech moc Boża dociera aż na krańce ziemi.

Zakupując wykład, kupujesz cegiełkę, która wspiera nasze dzieło ewangelizacyjne.

Dziękujemy za wsparcie.

Otrzymacie Jego moc

Dr Mary Healy w sposób bardzo wyraźny podkreśla różnice w tym jaka jest recepta świata na ból ludzi, a jaka jest recepta Boga.

Jako chrześcijanie musimy rozpoznawać rzeczywistość w jakiej jesteśmy, a następnie musimy być odpowiedzią na potrzeby świata i nieść Boże światło, Boże rozwiązanie każdemu człowiekowi. Dr Mary Healy używa za Papieżem Franciszkiem określenia Kościoła jako “szpitala polowego”, który przynosi uzdrowienie podczas duchowej bitwy.

Żniwo jest gotowe, a Bóg chce zgarnąć jak najwięcej ludzi w ramiona Jezusa i przypomina, że to my jesteśmy posłani! Jesteśmy powołani do nowej ewangelizacji, w której zaniesiemy światło, uzdrowienie i Bożą moc całemu światu.

Niezwykłe nauczanie, które będzie dla ciebie zachętą i rozpaleniem do działania!

dr Mary Healy

Jest profesorem w Głównym Seminarium Biblijnym w Detroit. Usługuje jako międzynarodowy mówca poruszając tematy związane z ewangelizacją, uzdrowieniem i życiem duchowym, w ścisłym odniesieniu do Pisma Świętego. Jest głównym redaktorem Katolickiego Komentarza Biblijnego i autorką jego dwóch części: Ewangelii Św. Marka i Listu do Hebrajczyków. Inne książki autorstwa Dr Mary to : „Mężczyźni i kobiety są z raju” i „Uzdrowienie. Boża miłość nie zna granic”.

Dr Healy jest przewodniczącą Doktrynalnej Komisji ds. Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. W 2014 roku Papież Franciszek odznaczył ją jako jedną z pierwszych trzech kobiet, które usługiwały w ramach Papieskiej Komisji Biblijnej.

Strefa Zero 2018