Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku:
Razem produkty:
Razem
Jesteś obdarowany. Idź i pomnażaj

Jesteś obdarowany. Idź i pomnażaj

naucza:
ks. Andrzej Nackowski
seria:
Metanoia Camp 2019
rodzaj:
format MP3 - do pobrania
długość:
00:34:42
czas dostępu:
365 dni
cena: 4,99

Zainspiruj się, by inspirować innych! Niech moc Boża dociera aż na krańce ziemi.

Zakupując wykład, kupujesz cegiełkę, która wspiera nasze dzieło ewangelizacyjne.

Dziękujemy za wsparcie.

Jesteś obdarowany. Idź i pomnażaj

Św. Paweł w liście do Rzymian pisze: Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. Bóg obdarował cię, dał ci życie, zanim go poznałeś! To On postawił cię w miejscu obdarowania. Tak jak powołał apostołów, aby szli i głosili prawdę o Chrystusie. Już w pierwszym przykazaniu Bóg nie nakazuje, lecz obdarowuje: Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Bóg obdarowuje, inwestuje w twój rozwój powołując cię do wolności. Co zatem znaczy postępować zgodnie z obdarowaniem? W jaki sposób wykorzystać dar od Boga jednocześnie stawiając Go w centrum własnego życia? Na te i wiele innych pytań w swoim nauczaniu odpowiada ksiądz Andrzej Nackowski. Zapraszamy do wysłuchania.

ks. Andrzej Nackowski

Asystent Kościelny Wspólnoty Metanoia - Od 26.05.2012 roku kapłan Diecezji Sosnowieckiej, Wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, absolwent Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Posługuje również jako penitencjarz w kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie.

Metanoia Camp 2019